Sunday, July 3, 2011

Husnuzan

Pengertian  Husnuzan
Husnuzan secara bahasa berarti “berbaik sangka” . lawan katanya adalah suudzon  yang berarti berburuk sangka atau apriori ,skeptis ,dan sebagainya .husnuzan adalah sikap metra dan cara pandang sesesorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif seorang yang memiliki sikap husnuzan akan mempertimbangkan sesuatu dengan pikiran jernih .pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenaranya.


Sebaliknya orang yang pemikiranya senantiasa dijelajahi oleh sikap suudzon akan memamdang sesuatu selalu jelek . seolah olah tdak ada sedikitpun kebaikan dalam dalam pandanganya pikiranya telah didukung oleh sikap yang menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya.


Sikap buruk sangka identik dengan rasa curiga ,cemas, amarah,dan benci .padahal kecurigaan, kecemasan , kemarahan dan kebencian itu hanyalah perasaan semata yang tidak jelas sebabnya kadang kadang apa yang ditakutkan bakal terjadi pada saat dirinya atau orang lain sama sekali tak terbukti tugasnya suudzon adalah perasaan menganggap buruk sesuatu yang belum tentu kebenaranya.


Secara garis beasar husnuzan dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu husnuzan kepada Allah ,husnuzan kepada diri sendiri ,dan hunuzan kepada sesama manusia . hunuzan kepada Allah dapat ditunjukan degan sifat tawakal , sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup husnuzan kepada diri ditunjukan dengan sikap percaya diri dan optimis serta inisiatif sedangkan sesaama manusia ditunjukan dangan cara senang , berpikir positif , dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga.

A. Husnuzhan kepada Allah dan Sabar Menghadapi Cobaan-Nya

Husnuzan artinya berprasangka baik. Sedangkan huznuzan kepada Allah SWT mengandung arti selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, karena Allah SWT terhadap hamba-Nya seperti yang hamba-Nya sangkakan kepada-Nya, kalau seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah SWT maka buruklah prasangka Allah kepada orang tersebut, jika baik prasangka hamba kepadanya maka baik pulalah prasangka Allah kepada orang tersebut.
Cara menunjukkan sikap husnuzan kepada Allah swt adalah:
 1. Senantiasa taat kepada Allah.
 2. Bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan.
 3. Bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan.
 4. Yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan.

B. Husnuzan kepada Diri Sendiri

Husnuzan kepada diri sendiri adalah sikap baik sangka kepada diri sendiri dan meyakini akan kemampuan diri sendiri.
Husnuzan kepada diri sendiri dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap berikut:

1. Gigih dan Optimis

Gigih berarti sikap teguh pendirian, tabah, dan ulet atau berkemauan kuat dalam usaha mencapai sesuatu cita-cita. Sedangkan optimis adalah sikap yang selalu memiliki harapan baik dan positif dalam segala hal.
Manfaat sikap gigih adalah:
 • Membentuk pribadi yang tangguh
 • Menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain
 • Menjadikan seseorang kreatif
 • Menyebabkan seseorang tidak gampang berputus asa dan menyerah terhadap keadaan

2. Berinisiatif

Berinisiatif artinya pelopor atau langkah pertama, atau senantiasa berbuat sesuatu yang sifatnya produktif. Berinisiatif menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi.
Ciri khas orang penuh inisiatif, adalah:
 • Kreatif
 • Tidak kenal putus asa

C. Husnuzan kepada Sesama Manusia

Husnuzan kepada sesama manusia adalah sikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas.
Nilai dan manfaat dari sikap husnuzan kepada manusia adalah:
 • Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik.
 • Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama.
 • Selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain.

1 comment: